eslogo


Pedagogs - daudzveidīgas, pilsoniski humānas sabiedrības veidotājs

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 20 450,00 EUR (89,89% ) LVL / 29 097.73 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-4/37
Project Promoter: Cēsu rajona padome
Partner(s): Liepas pamatskola
Contact information: Valentīna Voiciša
Tālr.: 28345705
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Konference; Nometne (pilsoniska audzināšana, humanitāra attieksme pret apkārtējo pasauli); Pieredzes apmaiņas braucieni; Pieredzes materiāls ar projektā veidoto metodiku; Foto materiāls un videofilmas par projekta gaitu
Duration of the project: 10 mēneši (2008. gada 31. oktobris)