Home > Sources of funding > ARHĪVS > EU Transition Facility 2006-2007 > Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicin[..] > Tolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības[..]

eslogo


Tolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana vēstures un sociālo zinību skolotājiem

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 58 950,00 EUR (90% ) LVL / 83 878.29 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/2-29/13
Project Promoter: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Partner(s): Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde"
Place of implementation: Zemgale - Jelgava
galvenas_aktivitates: Mācību programmas „Tolerance kā demokrātijas vērtība" sagatavošana un realizēšana skolotājiem; Pedagogu - multiplikatoru apmācība; Rokasgrāmatas „Tolerance kā demokrātijas vērtība" izstrādāšana un izdošana
Duration of the project: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)