esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


HIV+: mūsdienu dzīves realitāte

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 8 158,17 EUR (90% ) LVL / 11 608.03 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/2-16/42
Исполнитель проекта: Biedrība „Jauniešu klubs STILL"
Партнер: Daugavpils Universitātes Veselības veicināšanas centrs
Место реализации: Latgale - Rēzeknes un Daugavpils rajoni
Контактная информация: Margarita Ignatjeva
Tālr.: 29340483
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Multiplikatoru apmācības; Aptaujas veikšana par HIV inficētajiem un varbūtību inficēties (aptaujāti - jaunieši, skolotāji, vecāki, uzņēmēji); Bukleta sagatavošana (HIV+ cilvēku tiesības uz mācībām, darbu, empātiju un līdzjūtību no sabiedrības puses un iespēju katram pasargāt sevi no HIV); Sagatavošanās izglītojošajiem semināriem, ko veiks multiplikatori, un semināru vadīšana; Akcija uz ielām
Период проетка: 8 mēneši (2008. gada 30. jūnijs)