eslogo


Sabiedrības iecietības veicināšana attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti Latgales reģionā - „Sapratne caur radošu darbu"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 21 888,35 EUR (87,94% ) LVL / 31 144.32 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-4/48
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latgales vārti"
Sadarbības partneris: Biedrība „Baltā māja"
Īstenošanas vieta: Latgale - Preiļi, Līvāni, Rēzekne; Vidzeme - Jēkabpils
Kontaktinformācija: Vivita Kokina
Tālr.: 29764631
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Radošā nometne; Informatīvo pastkaršu izveide, Interneta mājas lapas izveide; Videofilmas izveide; Radošais plenērs par projekta gaitā sasniegto un tā laikā tapušo darbu izstāde
Īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2008. gada 30. novembris)