Печатать |

Начало > Источники финансирования > ARHĪVS > Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009[..] > Схема грантов "Укрепление гражданского общест[..] > Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrība[..]

eea_sif_logo


Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana

Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"
Поиск проектов

Šodien, 2009.gada 27.martā Sabiedrības integrācijas fonds pirmo reizi izsludina apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu grantu shēmā "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros. 

Grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot apakšprojektus grantu shēmas atbalsta jomās.

Grantu shēmas atbalsta jomas ir: mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana, atbalsts mazākumtautību kultūras jautājumiem, atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju, kā arī sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem, atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām uz latviešu valodu un no latviešu valodas un mazākumtautību valodās un atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām ar mērķi veicināt sadarbību starp dažādu tautību skolēniem.

Kopējais pieejamais finansējums šajā konkursā ir 688 236 EUR. Minimālais finansējums vienam apakšprojektam nav noteikts, savukārt, maksimālais finansējums var būt 30 000 EUR. Pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Apakšprojektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas, kā arī LR izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes. Apakšprojektu iesniedzēji var darboties individuāli vai sadarbībā ar partnerorganizācijām. Partneri var būt Latvijas Republikas vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai šādu personu apvienība, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde. Partnerība ar donorvalstu - Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas - organizācijām ir īpaši atbalstāma.

Projektu iesniegumus šajā grantu shēmā varēs iesniegt līdz 2009.gada 27.maijam plkst. 17.00.

Lai apakšprojektu iesniedzējiem būtu vieglāk sagatavot apakšprojektu iesniegumus, Sabiedrības integrācijas fonds papildus jau esošajiem semināriem organizē informatīvu semināru Rīgā - 8.aprīlī. Pieteikšanās uz semināru pa tālruni 67281752.

Ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties Fonda mājas lapas sadaļā Projektu konkursi.

Kopā  tika saņemti 85 projekti.

Apakšprojektu iesniedzēji varēja būt mazākumtautību kultūras biedrības un to apvienības, raidorganizācijas, valsts un reģionālā mēroga avīžu un žurnālu izdevniecības un interneta portāli un izglītības iestādes. No saņemtajiem 85 apakšprojektiem 47 projektus ir iesniegušas biedrības un nodibinājumi, 20 - raidorganizācijas un izdevniecības un 18 projektus - izglītības iestādes.

Grantu shēmas atbalsta jomā - mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana iesniegti 16 projekti un tiem kopumā pieejami ne vairāk kā 275 294 EUR, jomās - mazākumtautību kultūras pasākumi, plašākas sabiedrības informēšana par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju, sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem, literāro darbu tulkošana no mazākumtautību valodām latviešu valodā un otrādi - iesniegts 51 projekts, kam kopumā pieejams vismaz 275 295 EUR, bet ārpusskolas pasākumu programmu, kas veicina sadarbību starp dažādu tautību skolēniem, jomā iesniegti 18 projekti, kam kopumā pieejams ne vairāk kā 137 294 EUR liels finansējumus.

Grantu shēmas mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot apakšprojektus grantu shēmas atbalsta jomās.

Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti un finansiālā atbalsta saņēmēji būs zināmi š.g. septembrī.

Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas indikatīvais laika grafiks.

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumi "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana"apakšprojektu iesniegumu atklātā konkursa nolikums"

- Budžeta veidlapa (Excel)


Lai apakšprojektu iesniedzējiem būtu vieglāk sagatavot apakšprojektu iesniegumus, Sabiedrības integrācijas fonds aicina iepazīties ar izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem apakšprojekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un galveno nosacījumu pārskatu:

Papildus var iepazīties ar grantu shēmas saistošajiem dokumentiem:

Biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu kopsavilkums par projekta iesnieguma sagatavošanu

Нет проектов для этой программы
 


Дата печати: 21.06.21