Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds aicina biedrības un[..]

Sabiedrības integrācijas fonds aicina biedrības un nodibinājumus iepazīties ar biedrību un nodibinājumu deleģētiem pārstāvjiem NVO fonda Vērtēšanas komisijā NOVĒROTĀJU statusā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds aicina biedrības un nodibinājumus iepazīties ar biedrību un nodibinājumu deleģētiem pārstāvjiem dalībai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu Nevalstisko organizāciju fonda Vērtēšanas komisijā NOVĒROTĀJU statusā.

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fonda vērtēšanas komisijas darbā novērotāja statusā var piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu nodibinātā Finanšu instrumentu biroja un vadošās iestādes (Finanšu ministrijas) pārstāvji, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuri līdz š.g. 11.maijam pieteicās Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā atklātajā konkursā uz novērotāju vietām. Taču, lai visiem grantu shēmu apakšprojektu iesniegumu iesniedzējiem nodrošinātu vienādas iespējas konkurēt uz NVO fonda finansējumu un neradītu īpašas priekšrocības to biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, kas piedalīsies vērtēšanas procesā novērotāja statusā, šo organizāciju pārstāvji varēs piedalīties vērtēšanas procesā tikai tad, ja pret to neiebildīs neviens no iesniedzējiem, kuri piedalās šajā konkursā. Tādēļ, aicinām Jūs laikā līdz š.g. 29.maijam iepazīties ar novērotāju pretendentu pieteikumiem mūsu interneta mājas lapā www.sif.lv un izteikt savu viedokli, ja iebilstat pret kāda pārstāvja dalību vērtēšanas procesā novērotāja statusā, norādot motivētu iemeslu savam iebildumam. Iebildumus lūdzu sūtīt pa pastu, pa faksu: 67078224 vai uz e-pastu: līdz š.g. 29.maijam ieskaitot (saņemšanas datums).

  • Novērotāja amata kandidāte - Anitas Līce;
  • Novērotāja amata kandidāte - Gintas Gertmane.

Tālrunis kontaktinformācijai 67078227, e-pasts - .