Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina r[..]

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina rezultātus divās programmās

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Vakar, 10.septembrī Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja projektu konkursu rezultātus "NVO darbības atbalsta programmā", kas tiek finansēta EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros un "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas veicināšanas" programmā, kas tiek finansēta EEZ finanšu instrumenta ietvaros.

"NVO darbības atbalsta programmā" finansiāli atbalstītas tiks 7 darba programmas par kopējo summu 201 390,70 eiro, t.sk. 3 nacionāla mēroga un 4 vietējā mēroga organizācijas. 53 kvalitatīvi projekti tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ. Šī programma ir paredzēta pieredzējušām nevalstiskām organizācijām, kuras sekmīgi darbojas pilsoniskas sabiedrības attīstības labā. Organizācijas, kas atzītas par uzvarētājām, pēc līgumu noslēgšanas saņems finansiālu atbalstu savas organizācijas darbības 2009.gada atlikušajiem mēnešiem un 2010. gadam.

Atbalstītie projekti:

Projekta iesniedzējs
Projekta nosaukums
   
Nacionāla mēroga organizācijas
 
Biedrība „Latvijas Lauku sieviešu apvienība"
Latvijas Lauku sieviešu apvienības darbības atbalsts
Nodibinājums „Pasaules Dabas Fonds"
Nodibinājuma „Pasaules Dabas fonds" ieguldījums pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā un stiprināšanā vides interešu aizstāvības un dabas aizsardzības jomā
Biedrība „Vides aizsardzības klubs"
Vides aizsardzības kluba darbība un attīstība
   
Vietēja vai reģionāla mēroga organizācijas
 
Izglītības biedrība "Imanta"
Izglītības biedrības "Imanta" pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas darbības programma
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „HARITAS"
Atbalsts Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „HARITAS" darbībai
Biedrība „BALTĀ MĀJA"
Finansiālais atbalsts Biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011
CULTURELAB biedrība
Vidzemes reģiona kompetences centrs "Culturelab"

 "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas veicināšanas" programmā tiks atbalstīti 32 projekti par kopējo summu 688 236 eiro, tajā skaitā:

  • 1.atbalsta jomā "Mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana" - 6 projekti;
  • 2.atbalsta jomā "Atbalsts mazākumtautību kultūras pasākumiem" - 7 projekti;
  • 3.atbalsta jomā "Atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju" - 4 projekti;
  • 4.atbalsta jomā "Atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām latviešu valodā un no latviešu valodas mazākumtautību valodās" - 3 projekti;
  • 5.atbalsta jomā "Atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem" - 6 projekti;
  • 6.atbalsta jomā "Atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām, lai veicinātu sadarbību starp dažādu tautību skolēniem" - 6 projekti.

36 projekti, kas atbilda visiem vērtēšanas kritērijiem, tika noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ.

Apstiprinātie projekti:

Projekta iesniedzējs
Projekta nosaukums
   
1.atbalsta virziens: Mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana
 
Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Mazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitātes stiprināšana
Biedrība "Rīgas Ebreju kopiena"
Jauniešu centra telpu remonts
Biedrība "Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo""
Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā
Biedrība "Latvijas Moldāvu Kultūras Centrs "Dačija""
Moldāvu tautas kultūras mantojums - Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā
Biedrība "UZORI"
Slāvu biedrības "Uzori" kapacitātes stiprināšana, sapratnei un sadarbībai
Biedrība "Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Mrija""
Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Mrija" uzplaukums
   
2.atbalsta joma: Atbalsts mazākumtautību kultūras pasākumiem
 
Biedrība "Ziemeļu kaija"
Multietniskais bērnu un jauniešu centrs "Ziemeļu kaija"
Biedrība "Krievu Sabiedrība Latvijā"
 
Krievu tautas svētku tradīcijas kristīgajā kultūrā
Biedrība "Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks""
V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls
Biedrība "Ludzas krievu biedrība "Nasliedije""
Sābri - Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs
Biedrība "Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo""
Gruzīnu kultūra Latvijā
Biedrība "Slāvu kultūras biedrība "Rodņik""
Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai Glūdas pagastā
Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Multikulturālā Jelgava
   
3.atbalsta joma: Atbalsts  pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai   par mazākumtautību, kultūru, tradīcijām un reliģiju
 
Biedrība "Projekts "Vizuālā Latvija""
Mazākumtautību kultūras un sabiedrisko aktivitāšu hronika "ETNOSI. HRONIKAS. 2009"
Biedrība "Latvijas vecticībnieku biedrība"
Rīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi
Biedrība "GORAĻ"
Pasakainais ceļš uz integrāciju
Nodibinājums "Līvu fonds"
"Bāka". Līvu jaunieši glābj savas valodas nākotni
   
4.atbalsta joma: Atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām latviešu valodā un no latviešu valodas mazākumtautību valodās
 
Biedrība "Ideju Forums"
Mazākumtautību audio pasakas internetā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jumava"
Grāmata "Latvijas vēsture" krievu valodā
Biedrība "Gruzīnu biedrība Latvijā "Georgika""
Latviešu poēma gruzīnu valodā un gruzīnu kalendārs
   
5.atbalsta joma: Atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem
 
Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Izgaismojot neredzamo: Latvijas mazākumtautību vērtības, pilsoniskās orientācijas un valsts nākotnes vīzijas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Media"
Sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media"
"Dzimis Rīgā" - projekts par toleranci Latvijas multikulturālajā vēsturē
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Radošā sabiedrība "Divi putni"
Meklējot kopīgo - tautību līdzāspastāvēšanas realitāte Latvijā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība IKK"
Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā
Biedrība "Dialogi.lv"
Interneta žurnāls jauniešiem par sabiedrības integrācijas tēmām
   
6.atbalsta joma: Atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām, lai veicinātu sadarbību starp dažādu tautību skolēniem
 
Liepas pamatskola
Liepas un Matīšu pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā
Ventspils 3.vidusskola
Novadnieku skola: izglītības sistēmas un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē
Stiklu speciālā internātpamatskola
Spēja vienoties praktiskākai dzīvei
Bērzgales pamatskola
Gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas latviešu un poļu tautu kultūrā
Valkas ģimnāzija
Jauniešu nometne "[email protected]" alternatīvai etnisko kultūru izpratnei
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
"Latgales skolu Varavīksne - LaSVa" (Krāslavas novada, Daugavpils un Rēzeknes skolu (latviešu un mazākumtautību) sadarbības tīkla attīstīšana un paplašināšana)

Sabiedrības integrācijas fonds konkursus EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros šajā plānošanas posmā izsludināja ceturto un pēdējo reizi. Vēl turpinās projektu iesniegumu vērtēšana "NVO projektu programmā" un "NVO kapacitātes stiprināšanas programmā", kurās rezultāti būs zināmi š.g. novembra vidū.

Šobrīd notiek pārrunas ar EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu biroju par turpmāko palīdzību Latvijai, tai skaitā arī atbalstu nevalstiskajam sektoram.