Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina r[..]

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina rezultātus divās NVO fonda programmās

Vakar, 26.novembrī Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja projektu konkursu rezultātus "NVO kapacitātes stiprināšanas programmā" un "NVO projektu programmā", kas tiek finansēta EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros.

"NVO kapacitātes stiprināšanas programmā" kopumā tika atbalstīti 6 apakšprojektu iesniegumi par kopējo summu 103 027,98 eiro, pa vienam apakšprojektam katrā statistiskajā reģionā - Rīgas, Pierīgas, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Latgales. Šī programma ir paredzēta jaunām vai mazāk pieredzējušām organizācijām kā vienreizējs atbalsts, lai stiprinātu biedrības vai nodibinājuma kapacitāti, kā arī, lai tās turpmāk varētu sekmīgi darboties kādā no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu prioritārajām jomām.

Kopā šajā programmā tika saņemti 95 apakšprojektu iesniegumi, no kuriem 52 apakšprojektu iesniegumi bija jānoraida nepietiekamā finansējuma dēļ.

"NVO projektu programmā" tika atbalstīti 12 apakšprojektu iesniegumi par kopējo summu 555 297,44 eiro, no tiem 8 ir pirmās grupas apakšapakšprojekti, kuros pieprasītais finansējums ir no 8 000 eiro līdz 50 000 eiro, un 4 otrās grupas apakšprojekti, kuros pieprasītais finansējums ir no 50 000 eiro līdz 100 000 eiro. Programmas mērķis ir atbalstīt biedrību un nodibinājumu darbību projektu jomā EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs un apakšprioritātēs. Apstiprinātie apakšprojekti tiks īstenoti dažādās jomās - pilsoniskas sabiedrības stiprināšana, kultūrvēsturisko un vēsturisko vērtību saglabāšana, sociālā integrācija, preventīvie pasākumi, kas vērsti uz jauniešu noziedzības līmeņa samazināšanu un ierobežošanu, bērni ar īpašām vajadzībām, vietējās un reģionālās attīstības veicināšanas programmas u.c.

Kopā šajā programmā tika saņemti 176 apakšprojektu iesniegumi, no kuriem 99 apakšprojektu iesniegumi bija jānoraida nepietiekamā finansējuma dēļ.

Sabiedrības integrācijas fonds konkursus EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu NVO fonda ietvaros šajā plānošanas posmā izsludināja ceturto un pēdējo reizi.

Šobrīd notiek pārrunas ar EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta biroju par turpmāko palīdzību Latvijai, tai skaitā arī atbalstu nevalstiskajam sektoram.

Atbalstīto projektu saraksts

"NVO projektu programma"

Projekta iesniedzējs
 
Projekta nosaukums
 
 1.grupa - apakšprojekti no 8 000 līdz 50 000 eiro
 
Nodibinājums "Talsu novada fonds"
„Iedzīvotāju iniciatīvas - Talsu novadam"
Biedrība "Vecāki Jūrmalai"
„Narkomānijas kaitējuma mazināšana Jūrmalā"
Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
„Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo un kavējošo faktoru socioloģiska analīze"
Biedrība "Zemes draugi"
„Ilgtspējības principos un sabiedrības interesēs balstītas ĢMO politikas veidošana Latvijā"
Biedrība "Mores muzejs"
„Mores kauju muzeja veidošana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai"
Nodibinājums "Mārīte ABC"
„Vispusīga attīstības veicināšanas programma Lielvārdes novada bērniem ar īpašām vajadzībām "Spēka maize""
Biedrība "Latvijas Arhitektu savienība"
„Enerģiju taupoša būvniecība Latvijā"
Biedrība "Ielu bērnu dienas centrs "IOGT Baltais zvirbulis""
„Skaidra izvēle"
 2.grupas apakšprojekti no 50 000 līdz 100 000 eiro
 
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
„Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām"
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
„XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija."
Biedrība "Sieviešu tiesību institūts"
„Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem „No kūniņas līdz taurenim"""
Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"
„Cita skola - vienaudžu izglītotāju un informatīvo resursu attīstība seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību veicināšanai"

 

NVO kapacitātes stiprināšanas programma

Projekta iesniedzējs
 
Projekta nosaukums
 
 Rīgas statistiskais reģions
 
Biedrība "STREETBASKET"
„Ielu basketbols kā preventīvs pasākums jauniešu noziedzības līmeņa samazināšanai"
 Pierīgas statistiskais reģions
 
Biedrība "Aktīvi vecāki - Ropažu novadam"
„Biedrības "Aktīvi vecāki - Ropažu novadam" kapacitātes stiprināšana"
 Vidzemes statistiskais reģions
 
Biedrība "Plauksta"
„Biedrības „Plauksta" ilgtermiņa darbības stiprināšanas programma"
Kurzemes  statistiskais reģions
 
Biedrība "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs"
„Radošums - jaunas idejas un risinājumi attīstībai"
Zemgales  statistiskais reģions
 
Biedrība "Ūdenszīmes"
„Iespējas cilvēkiem, ilgtspējīga apsaimniekošana - dabai"
Latgales  statistiskais reģions
 
Biedrība "Ludzas invalīdu biedrība"
„Ludzas Invalīdu biedrības darbības spēju paaugstināšana"