Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu [..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010" ietvaros

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010" ietvaros

 

Š.g. 14.jūlijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš atklātā projektu konkursā „Starpkultūru dialoga attīstība 2010”.


Līdz projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām saņemts 51 projektu iesniegums par kopējo attiecināmo izmaksu summu 137 283,48 LVL.

Tieslietu ministrija sadarbībā Sabiedrības integrācijas fondu rīkoja atklātu projektu konkursu grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” ietvaros, kas tiek finansēts ar Tieslietu ministrijas piešķirto finansējumu no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem.

Grantu shēmas mērķis – atbalstīt mazākumtautību centienus saglabāt savu etnisko identitāti un attīstīt kultūru, veicinot iecietību un starpkultūru dialogu Latvijas sabiedrībā saskaņā ar Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību noteiktajām prasībām:
- veicināt tādu apstākļu radīšanu personām, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, kuri saglabātu un attīstītu to kultūru, sargātu to identitātes būtiskos elementus, tas ir, to reliģiju, valodu, tradīcijas un kultūras mantojumu;
- veicināt tolerances garu un starpkultūru dialogu un veikt efektīvus pasākumus, kas veicinātu savstarpēju cieņu un sapratni, un sadarbību starp visām personām, kuras dzīvo Latvijas teritorijā, neskatoties uz šo personu etnisko, kultūras, lingvistisko vai reliģisko identitāti, un īpaši izglītības, kultūras un mediju jomās;
- veikt tādus pasākumus, kas aizsargātu personas, kuras varētu pakļaut draudiem vai diskriminējošai darbībai, naidam vai vardarbībai viņu etniskās, kultūras, lingvistiskās vai reliģiskās identitātes dēļ;
- radīt nepieciešamos apstākļus, lai personas, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, varētu aktīvi piedalīties kultūras, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, kā arī sabiedriskajā dzīvē, īpaši tad, kad skartas minoritātes.

Projektus varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kas darbojas mazākumtautību jomā. Šajā projektu iesniegumu konkursā pieejamais finansējums ir 45 582 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 3 000 LVL.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2010.gada augusta beigās.