Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Uzsāktas tiešsaistes diskusijas par turpmāko finan[..]

Uzsāktas tiešsaistes diskusijas par turpmāko finansējumu nevalstiskajām organizācijām EEZ/ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

2010.gada 10.septembrī Briselē notika starpniekinstitūciju sanāksme, kuras administrē EEZ/ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta „NVO fonda” grantu programmas.

Saskaņā ar sanāksmes laikā sniegto informāciju, EEZ/ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu programmu ietvaros nākamajā plānošanas periodā (2009.-2014.g.) būs pieejami vairāk kā 100 miljoni eiro pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmu īstenošanai. Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina ir sagatavojušas priekšlikumus NVO atbalstam 2009.-2014.g., pamatojoties uz veikto izvērtējumu par iepriekšējā plānošanas periodā (2004.-2009.g.) sasniegtajiem rezultātiem pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā.

Lai NVO pārstāvji saņēmējvalstīs varētu izteikt viedokli par sagatavotajiem priekšlikumiem, Finanšu instrumenta birojs ir izveidojis forumu sekojošā adresē tiešsaistē: www.eeagrants.org/ngoconsultation.
Nevalstiskā sektora pārstāvji laika posmā no š.g. 10.septembra līdz 22.oktobrim aicināti aktīvi iesaistīties un šajā forumā paust viedokli par atbalstu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Konsultāciju procesā iegūtā informācija tiks izmantota NVO fonda programmu vadlīniju izstrādē 2009.-2014.g.

Sīkāka informācija par finansējuma apguvi, finansējuma saņēmējiem, veikto izvērtējumu un diskusijām pieejama EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta mājas lapā internetā www.eeagrants.org.