Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina r[..]

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina rezultātus Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros

2010.gada 5.novembrī Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja apakšprojektu iesniegumu konkursa rezultātus Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts 2010.gada 6.aprīlī izsludināja atklātu projektu iesniegumu konkursu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros. Grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem. Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir 3 623 530 Šveices franku ekvivalents latos.

Šajā grantu shēmā projektu iesniegumu vērtēšana notika divās kārtās – vispirms bija jāsagatavo un jāiesniedz projekta iesnieguma I daļa, kas tika izvērtēta pēc atbilstības un kvalitātes (projekta pamatojuma) vērtēšanas kritērijiem. Labāko projektu iesniedzējiem tika nosūtīts uzaicinājums sagatavot un iesniegt projekta iesnieguma II daļu, kas tika izvērtēta pēc administratīvajiem, kvalitātes (projekta vadības kapacitātes, projekta īstenošanas, budžeta) un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Projektu konkursam bija iespējams pieteikt mikro un makro projektus. Mikro projekta apjoms ir 10 000 – 50 000 Šveices franku (4 600 – 22 999 latu), tai skaitā 5% ieviesēja līdzfinansējums, savukārt makro projekta apjoms ir 50 000 – 200 000 Šveices franku (23 000 – 92 000 latu), tai skaitā 10% ieviesēja līdzfinansējums.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros I kārtā tika iesniegti 455 projektu iesniegumi, no kuriem pēc abu projekta iesnieguma daļu izvērtēšanas tika atbalstīti 56 projekti par kopējo summu 1,9 miljoni latu, tajā skaitā: 37 mikroprojekti un 19 makroprojekti. Projektu īstenošanā tiks iesaistīti 15 partneri no Šveices Konfederācijas un 36 Latvijas pašvaldības, kā arī vairākas valsts un nevalstiskā sektora organizācijas.

Apstiprināto projektu ietvaros plānotas aktivitātes bērniem bāreņiem, policijas uzmanības lokā nonākušajiem bērniem un jauniešiem, bērniem un jauniešiem ar hroniskām saslimšanām un invaliditāti, bērniem un jauniešiem, kas dzīvo apdzīvotās vietās ārpus Rīgas, klaiņojošiem bērniem u.c. sociāli atstumtajām bērnu un jauniešu grupām, kā arī personām pirmspensijas un pensijas vecumā.

Sabiedrības integrācijas fonds konkursu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros šajā plānošanas posmā izsludināja vienīgo reizi, papildus projektu konkursi šajā grantu shēmā nav plānoti.