Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Tieslietu ministrijas konkurss biedrībām un nodibi[..]

Tieslietu ministrijas konkurss biedrībām un nodibinājumiem uz trim komisijas locekļu vietām Sabiedriskā labuma komisijā

Tieslietu ministrija izsludina atkārtotu konkursu biedrībām un nodibinājumiem uz trim komisijas locekļu vietām Sabiedriskā labuma komisijā. Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas darbojas kādā no jomām:

  1. labdarība;
  2. cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
  3. pilsoniskās sabiedrības attīstība;
  4. izglītības, zinātnes veicināšana;
  5. veselības veicināšana un slimību profilakse;
  6. vides aizsardzība;
  7. palīdzība katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;
  8. trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana;
  9. kultūras veicināšana;
  10. sporta atbalstīšana.

Šī konkursa ietvaros par prioritārām tiks atzītas jomas nr. 1. – 8.

Kārtību, kādā izvirza un iekļauj Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, tai skaitā kandidātu pieteikšanu un iesniedzamos dokumentus, nosaka Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumi Nr. 977 „Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā”. Minētie noteikumi ir pieejami tiesību aktu vortālā www.likumi.lv.

Līdz 2011. gada 14. janvārim pieteikumi aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi „Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātajam konkursam” jāiesniedz Tieslietu ministrijā personiski vai sūtot pa pastu:

Tieslietu ministrija

Brīvības bulvāris  36

Rīga, LV-1536

Papildus informāciju var iegūt, sazinoties ar Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta vecāko referenti Aleksandru Rostovcevu
(tālr. 67036822, e-pasts ).