esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos novadā, reģionā, valstī un Eiropas Savienībā. Projekta ietvaros plānotas 72 stundu mācības 20 dažādu nevalstisko organizāciju 20 pārstāvjiem, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģiona Preiļu un apkārtējos novados administratīvās kapacitātes stiprināšanai, kurās mērķa grupa iegūs zināšanas un praktiskās iemaņas prezentāciju veidošanā un vadīšanā, izmantojot video analīzi, pilnveidos savas pārliecināšanas un argumentācijas tehnikas, iegūs zināšanas stresa vadīšanā, zināšanas juridiskos un politiskos jautājumos un jaunas zināšanas IT jomā. Tā rezultātā uzlabosies zināšanas par demokrātijas pamatprincipiem, mērķa grupa labāk orientēsies aktuālajos politiskajos notikumos, izpratīs dažādu institūciju un amatu lomu, tiesības un ierobežojumus, iepazīsies ar citu organizāciju pieredzi politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, kas nākotnē sekmēs politiskā dialoga veidošanos, kā arī nevalstiskā sektora iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās, nākotnē iespējams arī reģionā, valstī un ES, kas uzlabos pieņemto lēmumu kvalitāti un veicinās pašvaldību, reģiona, valsts un ES mērķtiecīgu attīstību.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos novadā, reģionā, valstī un Eiropas Savienībā, ir sasniegts. Projekta ietvaros īstenotas 72 stundu mācības 20 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģiona Preiļu un apkārtējos novados administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Mērķa grupa ieguva zināšanas un praktiskās iemaņas prezentāciju veidošanā un vadīšanā, izmantojot video analīzi, pilnveidoja pārliecināšanas un argumentācijas tehnikas, ieguva zināšanas stresa vadīšanā, juridiskos un politiskos jautājumos un IT jomā. Projekta rezultātā uzlabojās mērķa grupas zināšanas par demokrātijas pamatprincipiem, padziļināja izpratni par dažādu institūciju un amatu lomu, tiesībām un ierobežojumiem, iepazinās ar citu organizāciju pieredzi politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos. Projekts veicināja nevalstiskā sektora iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās, nākotnē,iespējams, arī reģionā, valstī un ES, kas uzlabos pieņemto lēmumu kvalitāti un veicinās pašvaldību, reģiona, valsts un ES mērķtiecīgu attīstību.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-09-02
Projekta kopējais finansējums: 8 439.39 EUR / 5 931.24 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 7 848.63 EUR / 5 516.05 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 590.76 EUR / 415.19 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 8 439.39 EUR / 5 931.24 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 7 848.63 EUR / 5 516.05 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 590.76 EUR / 415.19 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/020
Projekta īstenotājs: Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Īstenošanas vieta: Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV - 5301
Juridiskā adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Telefons: 26636243
Fakss: 65321603
Statuss: Pabeigts