esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kurzemes tūrisma asociācijas darbības pilnveidošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir pilnveidot Kurzemes tūrisma asociācijas darbību, lai veicinātu līdzdalību publisko tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kas balstīti uz informācijas tehnoloģijām, kā arī sekmētu pārstāvniecību tūrisma politikas plānošanas procesā, izstrādājot tūrisma attīstības plānu. Lai sasniegtu projekta mērķi ir plānotas šādas aktivitātes: projekta administrēšana, Kurzemes tūrisma attīstības plāna izstrāde, pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi, inovatīvās informācijas sistēmas „e-gids” izstrāde, informācija par NVO un MK sadarbības memorandu, parakstīšana, tūrisma konferences norise, kā arī publicitātes un informācijas pasākumu nodrošināšana. Tiešā projekta mērķa grupa ir biedrības „Kurzemes tūrisma asociācija” (KTA) valde, darbinieki un biedri. Projekta rezultātā tiks paaugstināta KTA kapacitāte, lai sekmīgi piedalītos lēmumu pieņemšanas procesā un ar informācijas tehnoloģiju palīdzību veicinātu jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību. Projekta iesniedzējs ir. Projekta norises vieta ir Kuldīga un Kurzemes reģions, projekta īstenošanas ilgums – 8 mēneši (no 2010.gada septembra līdz 2011.gada aprīlim.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija pilnveidot Kurzemes tūrisma asociācijas darbību, lai veicinātu līdzdalību publisko tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kas balstīti uz informācijas tehnoloģijām, kā arī sekmētu pārstāvniecību tūrisma politikas plānošanas procesā, izstrādājot tūrisma attīstības plānu. Lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi, tika izstrādāts Kurzemes tūrisma attīstības plāns 20111-2015.gadam, notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi, tika izstrādāta inovatīvās informācijas sistēma „e-gids”, parakstīts NVO un MK sadarbības memorands un noorganizēta tūrisma konference. Projekta aktivitātes tika atspoguļotas 7 preses relīzēs, kā arī regulāri asociācijas mājas lapā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-17
Projekta kopējais finansējums: 22 709.89 EUR / 15 960.60 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 21 120.20 EUR / 14 843.36 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 589.69 EUR / 1 117.24 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 22 709.89 EUR / 15 960.60 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 21 120.20 EUR / 14 843.36 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 589.69 EUR / 1 117.24 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/149
Projekta īstenotājs: Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija”
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.04.2011.
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3300
Telefons: 63322259
Fakss: 63322259
Statuss: Pabeigts