esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā

Компактный вид
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов

Oписание

Projekta mērķis ir Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību (turpmāk - LPTAB) kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu izskatīšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanas procesā. Projekta mērķa grupas ir Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrības un Latvijas iedzīvotāji. Projekta īstenotājs ir biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija”. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga, Jūrmala, Cēsis, Ventspils, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Liepāja. Projekta plānotais īstenošanas ilgums ir 12 mēneši. Galvenās projekta aktivitātes ir: 1. mērķa grupu izglītošana alternatīvu domstarpību risināšanas (turpmāk – ADR) jautājumos; 2. informatīvu materiālu par ADR piemērošanu patērētāju strīdu risināšanā izstrādāšana un pieejamības nodrošināšana tiešsaistē; 3. pētījums par Latvijas normatīvo aktu pilnveidošanas iespējām patērētāju strīdu risināšanas jomā; 4. juridiskā palīdzība iedzīvotājiem. Projekta aktualitātes raksturojums. Patērētāju strīdu izskatīšanas mehānisma optimizēšana ir viena no šī brīža lielākajām aktualitātēm Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības jomā, jo Latvijā pastāvošie strīdu atrisināšanas mehānismi patērētāju strīdos nav efektīvi laikietilpīguma un dārdzības dēļ.

Результаты проекта: Projekta mērķis - Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu izskatīšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanas procesā, ir sasniegts. Projekta ietvaros atbalsts tika sniegts gan LPIAA ierindas biedriem, gan tiem aktīvistiem, kuri paši ikdienā risina patērētāju strīdus. Biedru atbalstam tika organizēti semināri, kuru gaitā tika sniegta informācija par alternatīviem strīdu izskatīšanas mehānismiem (ADR), kurus var izmantot patērētāju strīdu risināšanā. Kopumā tika organizēti 9 informatīvie semināri, gan Rīgā (viens seminārs), gan reģionos (8 semināri). Kopējais seminārus apmeklējušo LPTAB aktīvistu skaits ir 200 cilvēki. Biedru un sabiedrības informēšanai tika sagatavoti arī informatīvie materiāli - buklets un filma. Šie materiāli ir domāti plašākam LPTAB aktīvistu un iedzīvotāju lokam, jo tajos koncentrētā un viegli saprotamā veidā ir raksturots ADR jēdziens un šo mehānismu izmantošanas iespējas patērētāju strīdos. Buklets ir izdots drukātā veidā (300 eksemplāri) un tā elektroniskā versija ir pieejama LPIAA tīmekļa vietnē www.pateretajs.lv; filma ir ievietota minētās tīmekļa vietnes sadaļā “Strīdu izskatīšana”. Atbalsts ir sniegts tam LPIA personālam, kurš ikdienā sniedz patērētājiem palīdzību individuālo strīdu risināšanā. 10 LPIAA personāla pārstāvji tika apmācīti ADR metožu, īpaši mediācijas izmantošanā, tādējādi LPIAA paspārnē izveidojot mediatoru tīklu gandrīz visās lielākajās Latvijas pilsētās (Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Ventspilī, Valmierā, Liepājā un Ogrē). Tīkla izveidošana ļauj LPIAA paplašināt pakalpojumu klāstu ar mediācijas pakalpojumiem.LPIAA lomas turpmākai stiprināšanai tika veikts arī pētījums par iesaistīšanu ADR izmantošanā un grozījumiem normatīvajos aktos, kurus ir nepieciešams veikt šai nolūkā. Pētījuma rezultātā tapušās atziņas tiks izmantotas turpmāko normatīvo aktu izstrādāšanas procesā. Projekta noslēgumā tika organizēta konference, kuras gaitā Ekonomikas ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, LPIAA un uzņēmēju pārstāvjiem, u.c. interesentiem bija iespēja iepazīties ar projekta rezultātiem un diskutēt par individuālo patērētāju strīdu risināšanas problēmām.

Информация

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2013-03-21
ESF финансирование: 27 736.69 EUR / 19 493.46 LVL;
  • ESF финансирование: 25 473.39 EUR / 17 902.80 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 263.30 EUR / 1 590.66 LVL;
ESF награждено: 27 736.70 EUR / 19 493.46 LVL;
  • ESF награждено: 25 473.39 EUR / 17 902.80 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 263.31 EUR / 1 590.66 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/127
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: -
Юридический адрес: Brīvības iela 55-515, Rīga, LV-1519
Tелефон: +371 29144452
Факс: +371 67296884
www: http://www.pateretajs.lv
Cтатус: проект осуществлён

Документы

Документы