esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mēs Kurzemei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis: veicināt sociālā dialoga attīstību un sociālās partnerības veidošanos Kurzemes plānošanas reģionā, nostiprinot Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā līdzvērtīga partnera pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā Kurzemes reģionā. Projektā iesaistītās mērķa grupas: 50 Kurzemes NVO Projekta norises vieta: Kurzemes reģions. Projekta īstenošanas laiks 10 mēneši Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: - 60 stundu mācību programmas izstrāde un mācību kursa nodrošinājums 20 Kurzemes NVO līderiem. - 5 Izbraukuma semināri par līdzdalības un sadarbības jautājumiem dažādos Kurzemes novados. - Ārvalstu prakses izpēte Dānijā (8 dalībnieki). - Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģijas 2013-2017. izstrāde (piedalās 25 NVO centra biedri un sadarbības partneri) - NVO sektora pārstāvniecība formālās sanāksmēs Kurzemes reģionā. - Konference „Sociālās partnerības veidošana Kurzemē” (piedalās 70 pārstāvji no NVO, pašvaldībām, plānošanas reģiona).

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - veicināt sociālā dialoga attīstību un sociālās partnerības veidošanos Kurzemes plānošanas reģionā, nostiprinot Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā līdzvērtīga partnera pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā Kurzemes reģionā, ir sasniegts. Projekta laikā īstenotas aktivitātes: - 60 stundu mācību programmas izstrāde un mācību kursa nodrošinājums 20 Kurzemes NVO līderiem; - 5 izbraukuma semināri par līdzdalības un sadarbības jautājumiem Kurzemes novados - Talsos, Skrundā, Saldū, Purmsātos un Dundagā; - ārvalstu prakses izpēte Dānijā (8 dalībnieki); - Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģijas 2013-2017.gadam izstrāde; - NVO sektora pārstāvniecība formālās sanāksmēs Kurzemes reģionā; - konference „Sociālās partnerības veidošana Kurzemē”. Projekta mērķa grupas dalībnieki pārstāvēja 58 organizācijas, līdz ar to sasniegtajiem rezultātiem ir multiplicējošs efekts. Projektā tika nodrošināta publicitāte - aktivitāšu īstenošanas telpās novietots plakāts, 70 publikācijas plašsaziņas līdzekļos - laikrakstā "Talsu Vēstis", Mērsraga novada avīzē, Talsu novada avīzē, pašvaldību mājaslapās, lielākajos Kurzemes interneta ziņu portālos un mājaslapā www.zkcentrs.lv.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-21
Projekta kopējais finansējums: 25 925.96 EUR / 18 220.87 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 23 870.01 EUR / 16 775.94 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 055.95 EUR / 1 444.93 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 925.96 EUR / 18 220.87 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 23 870.01 EUR / 16 775.94 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 055.95 EUR / 1 444.93 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/139
Projekta īstenotājs: Biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.10.2012.
Īstenošanas vieta: Talsu novads, 5 citi Kurzemes novadi
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Telefons: 29811722
Fakss: -
WWW adrese: http://www.zkcentrs.lv
Statuss: Pabeigts