Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta ietvaros paredzēts veikt izpēti par pašvaldības darbinieku zināšanu līmeni un zināšanu saturu projektu izstrādes un ieviešanas jomā, uz kuras pamata plānots izstrādāt integrētu projektu izstrādes un ieviešanas apmācību programmu un apmācīt darbiniekus atbilstoši izstrādātajai programmai. Tāpat iecerēts veikt izpēti par pašvaldības darbinieku kompetencēm, kas nepieciešamas projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei, izstrādāt atbilstošu apmācību programmu un apmācīt kompetentos darbiniekus pēc speciāli izstrādātas metodoloģijas izstrādāt tehniski ekonomiskos pamatojumus. Pēc iepriekš minēto aktivitāšu veikšanas, plānots veikt izpēti par darbinieku zināšanu līmeņa izmaiņām projektu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādes jomās.

Project results: Projekta ietvaros veikta priekšizpēte par pašvaldības darbinieku zināšanu līmeni un zināšanu saturu projektu izstrādes un ieviešanas jomā, izstrādātas mācību programmas, veiktas apmācības darbiniekiem bez priekšzināšanām (projektu vadība, stratēģiskā plānošana, projekta dzīves cikls un vadīšanas fāzes, projekta īstenošanas finanšu jautājumi, ES fondu līdzfinansēto projektu juridiskie aspekti) un darbiniekiem ar priekšzināšanām (projektu vadība, ES fondu līdzfinansēto projektu juridiskie aspekti, stratēģiskā plānošana), sagatavoti metodiskie materiāli un veikta projektu rezultātu novērtēšana. Projekta rezultātā paaugstināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitāte ES finansēto projektu jomā, uzlabojot darbinieku zināšanas par projektu izstrādes un ieviešanas procesu, kā arī veicot darbinieku apmācību projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2011-10-10
ESF Funding: 20 970.00 EUR / 14 737.80 LVL;
  • ESF Funding: 20 970.00 EUR / 14 737.80 LVL;
Total ESF spent: 20 970.00 EUR / 14 737.80 LVL;
  • ESF spent: 20 970.00 EUR / 14 737.80 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/003
Project Promoter: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 28.02.2011.
Place of implementation: Brīvības iela 120, Jēkabpils
Legal address: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Phone: 65232335
Fax: 65235333
Status: Pabeigts