Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Sav[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt Rīgas domes darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādes un ieviešanas procesā. Projekta specifiskais mērķis ir, pamatojoties uz detalizētu izpēti, apzināt Rīgas domes nepieciešamības un izaicinājumus efektīvākā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apgūšanā. Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, tiks veikta Rīgas pašvaldību vajadzību apzināšana un iespēju izpēte, apmācīti 20 Rīgas domes darbinieki par projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem, pamatojoties uz ko tiks izstrādāta Projektu vadības rokasgrāmata. Ņemot vērā jaunizstrādāto, Rīgas domei pielāgoto Projektu rokasgrāmatu, tiks veikts 120 Rīgas domes darbinieku pilns apmācības kurss par ES struktūrfondu realizācijas ciklu. Projekta gaitā līdz tā noslēgumam paredzēts sagatavot vienu projekta iesniegumu. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir LVL 19 108.87, no tām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir LVL 19 108.87. Projektu plānots ieviest no 2010. gada septembra un pabeigt 2011. gada maijam - kopējais projekta īstenošanas laiks ir 8 mēneši.

Project results: Projekta ietvaros veikta apmācība 139 Rīgas domes struktūrvienību speciālistiem par projekta dzīves un vadības ciklu, ES projektu izstrādi un ieviešanu, 23 speciālistiem praktisks apmācību seminārs par projekta pieteikuma sagatavošanu. Projekta dalībnieki uzsver, ka projekta rezultātā ir iegūta lielāka izpratne par ES līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem un projektu realizācijas ciklu Rīgas domē, kas, savukārt, kalpos par pamatu turpmākam kvalitatīvam projektu ieviešanas procesam. Projektā sagatavotais pētījums „Rīgas pilsētas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā” , aktualizētā „Projektu sagatavošanas un ieviešanas rokasgrāmata”, kā arī Rīgas domes iekšējie noteikumi Nr. 3 „Projektu izskatīšanas un apstiprināšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” veido pamatu vienotai ES līdzfinansētu projektu sagatavošanas un īstenošanas kārtībai, tādējādi optimizējot pašvaldības darbu un sekmējot ES finanšu instrumentu apguvi. Projektā īstenotajās aktivitātēs kopumā tika iesaistīti 190 Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieki no visām domes institūcijām, kas aktīvi līdzdarbojās projektā organizētajos pasākumos, daloties pieredzē par ES finanšu instrumentu apguves jautājumiem, izvērtējot, analizējot un sniedzot priekšlikumus Projektu rokasgrāmatai, kas veicina vienotas sistēmas projektu pārvaldības jautājumos ieviešanu Rīgas pašvaldībā. Līdz ar to ir sasniegts projekta mērķis – panākt aktīvu un kvalitatīvu Rīgas domes līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Rīga
Last change: 2011-07-05
ESF Funding: 19 059.41 EUR / 13 395.03 LVL;
  • ESF Funding: 19 059.41 EUR / 13 395.03 LVL;
Total ESF spent: 19 059.40 EUR / 13 395.02 LVL;
  • ESF spent: 19 059.40 EUR / 13 395.02 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/014
Project Promoter: Rīgas dome
Start date of project: 06.09.2010.
Project finish date: 05.05.2011.
Place of implementation: Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050
Legal address: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Phone: 67012843
Fax: 67012949
www: http://www.riga.lv
Status: Pabeigts