Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rundāles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir stiprināt Rundāles novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā. Mērķa sasniegšanai ir paredzēts realizēt savstarpēji sasaistītu aktivitāšu virkni, organizējot pētījumu „ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu iespējas Rundāles novada attīstībai, saskaņa ar Attīstības programmas 2012.g.-2018.g. izvirzītājām prioritātēm” un iesaistot Rundāles novada pašvaldības struktūrvienību un nodaļu vadītājus, kā arī nozaru speciālistus apmācībās par ES un pārējo ārvalstu finanšu instrumentiem. Apmācības paredz teorētisku zināšanu ieguvi ar praktiskām nodarbībām un labas prakses pārņemšanu. Projektu realizē Rundāles novada dome, aktivātēs iesaistot 44 novada domes darbiniekus. Projekts noritēs 10 mēnešu garuma no 11.2011. līdz 08.2012. Projekta gaita un visi sasniegtie rezultāti tiks atspoguļoti Rundāles novada domes bezmaksas izdevumā „Rundāles novada ziņas”, kā arī ievietoti timekļa vietnē www.rundale.lv, speciāli izveidotā projekta sadaļā.

Результаты проекта: Projekta mērķis - stiprināt Rundāles novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā - ir sasniegts, realizējot savstarpēji saistītu aktivitāšu virkni: veikts pētījums „ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu iespējas Rundāles novada attīstībai, saskaņā ar Attīstības programmas 2012.g. – 2018.g. izvirzītajām prioritātēm”, ar kuru rezultātiem tika iepazīstinātas plašākas sabiedrības grupas - uzņēmēji, pašvaldības darbinieki un citi interesenti. 44 pašvaldības darbinieki tika iesaistīti apmācībās par ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistes iespējām.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Zemgales reģions
Последние изменения: 2012-12-14
ESF финансирование: 21 866.34 EUR / 15 367.75 LVL;
  • ESF финансирование: 21 866.34 EUR / 15 367.75 LVL;
ESF награждено: 21 866.34 EUR / 15 367.75 LVL;
  • ESF награждено: 21 866.34 EUR / 15 367.75 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/021
Исполнитель проекта: Rundāles novada dome
Дата начала проекта: 01.11.2011.
Дата окончания проекта: 31.08.2012.
Место реализации: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Юридический адрес: Pilsrundāle, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Tелефон: 63962149, 29441971
Факс: 63962533
www: http://www.rundale.lv
Cтатус: проект осуществлён