Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekts „Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā” ir izstrādāts ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir 60 Kandavas un Tukuma novada pašvaldību darbinieki. Netiešā projekta mērķa grupa – citi novada pašvaldību darbinieki (~1200 cilvēki) un citi novadu iedzīvotāji (~25000 cilvēki). Projekts tiks īstenots partnerībā ar Tukuma novada domi, īstenojot sekojošas aktivitātes: - Apmācības iesācējiem „Projektu izstrāde un vadība” - Apmācības darbiniekiem ar pieredzi „Projektu vadība” - Mācību uzskates materiāls „Projektu izstrāde un vadība” - Publicitāte - Projekta vadība Projekta kopējais budžets 16 000,00 LVL un tas tiks īstenots 10 mēnešu laikā. Projekta rezultātā tiks apmācīti 60 pašvaldību darbinieki un sagatavoti brīvai pielietošanai mācību materiāli, stiprinot Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību saskaņotu daudznozaru projektu īstenošanas darbu un pašvaldību kapacitāti darbam ar ES finanšu instrumentiem ideju īstenošanā.

Результаты проекта: Kopumā projekta mērķis - panākt aktīvu un kvalitatīvu Kandavas un Tukuma novada pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā - ir sasniegts: projekta aktivitātēs (apmācībās) piedalījās Kandavas novada domes darbinieki un viens Tukuma pašvaldības darbinieks, nevis 20, ka sākotnēji bija plānots. Ņemot vērā, ka aktivitāte no Tukuma novada pašvaldības bija ļoti neliela, jo pašvaldība vienlaikus īstenoja arī savu projekta šajā aktivitātē, šis darbinieks nodrošināja informācijas par apmācībām nodošanu savas pašvaldības darbiniekiem, tādējādi nodrošinot multiplikatīvu efektu. Kopā apmācībās piedalījās 60 mērķa grupas dalībnieki.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2012-12-05
ESF финансирование: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • ESF финансирование: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
ESF награждено: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • ESF награждено: 19 673.54 EUR / 13 826.64 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/039
Исполнитель проекта: Kandavas novada dome
Партнер: Tukuma novada Dome
Дата начала проекта: 01.11.2011.
Дата окончания проекта: 31.08.2012.
Место реализации: Kandava
Юридический адрес: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3294
Tелефон: 63182028
Факс: 63182027
www: http://www.kandava.lv
Cтатус: проект осуществлён