Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta "Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai" mērķis un rezultāti ir virzīti uz darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.2.pasākuma " Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" 1.5.2.2.aktivitātes “Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” mērķa sasniegšanu –Aglonas novada kapacitātes paaugstināšanu. Projekta mērķis ir paaugstināt Aglonas novada darbinieku kapacitāti panākot aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta aktivitātes : 1. Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projektu un pasākumu izpēte Aglonas novadā. 2. Interaktīvās kartes izveidošana par projektu pieredzi un attīstības perspektīvām Aglonas novadā. 3. 2 pieredzes nodošanas braucieni 4. Aglonas novada pašvaldības 25 darbinieku apmācību cikls par iepirkuma prasībām, ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaiti grāmatvedībā, komunikāciju un publicitātes prasības ES projektos, stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse, kā arī laika plānošanas process projektos. Projektā laikā notiks arī konsultācijas, informatīvā portāla www.aglona.lv aktualizēšana, tiks izdoti 2000 bukleti par projektiem Aglonas novadā, notiks semināri, kas informēs par projekta ieviešanas gaitu. Projekta mērķa grupa ir pašvaldības algotie darbinieki. Projekta īstenošanas laiks: 10 mēneši Projekta kopējās izmaksas - 12 981,79 LVL, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums.

Результаты проекта: Kopumā projektā ir piedalījušies 66 dalībnieki, no kuriem 30 dalībnieki ir Rēzeknes un Aknīstes pašvaldību darbinieki, pie kuriem Aglonas darbinieki devās pieredzes apmaiņā (kopā 2 braucieni). Projekta ietvaros Aglonas novada domes darbinieki apmācīti par iepirkumu vadības procesiem, ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaiti grāmatvedībā, laika menedžmentu projektos, komunikāciju un publicitāti. Projekta īstenošanas laikā izstrādāts pētījums "Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu izpēte Aglonas novadā" un izstrādātā projektu interaktīvā karte, kas atrodama Aglonas mājas lapā www.aglona.lv. Par projektu ievietotas 5 publikācijas laikrakstā "Novadnieks".
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Latgales reģions
Последние изменения: 2012-11-07
ESF финансирование: 17 632.01 EUR / 12 391.85 LVL;
  • ESF финансирование: 17 632.01 EUR / 12 391.85 LVL;
ESF награждено: 17 632.02 EUR / 12 391.85 LVL;
  • ESF награждено: 17 632.02 EUR / 12 391.85 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041
Исполнитель проекта: Aglonas novada dome
Дата начала проекта: 01.09.2011.
Дата окончания проекта: 30.06.2012.
Место реализации: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads
Юридический адрес: Somersetas iela 34, Aglonas novads, LV-5304
Tелефон: +371 65324573
Факс: +371 65324573
www: http://www.aglona.lv
Cтатус: проект осуществлён