Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšan[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta ietvaros paredzēta Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa: Dobeles novada pašvaldības administrācijas darbinieki, Dobeles novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana un publicitātes pasākumu nodrošināšana; 2. Pētījuma veikšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā; 3. Vienota projektu vadības sistēmas modeļa izveide; 4. Pieredzes apmaiņa.

Project results: Īstenotās aktivitātes ir virzītas projektam izvirzīto mērķu sasniegšanai - panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ietvaros: 1) Izstrādāts "Pētījums par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā". Pētījums ietver: pārskatu, apkopojumu un analīzi par projektu īstenošanu un ietekmi uz Dobeles novada attīstību, iedzīvotāju, sociālo partneru, pagastu pārvalžu, novada pašvaldības darbinieku, nozaru speciālistu un ekspertu viedokļu izpēti, atbilstošāko finanšu instrumentu esošo problēmu risināšanai un vajadzību apmierināšanai izpēti. 2) Veikta vienota Projektu vadības sistēmas (PVS) modeļa izveide, kuras ietvaros organizēti Dobeles pašvaldības speciālistu apmācību kursi: "Projektu vadības sistēmas lietošana" un "Projektu vadības sistēmas administrēšana", izstrādātas "Projektu vadības sistēmas "EXERTUS" lietotāja rokasgrāmata", tiek nodrošinātas konsultācijas lietotājiem. 3) Organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni: Kuldīga un Talsi (16 dalībnieki) un Ventspils (16 dalībnieki).
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2012-05-10
ESF Funding: 24 856.22 EUR / 17 469.05 LVL;
  • ESF Funding: 24 856.22 EUR / 17 469.05 LVL;
Total ESF spent: 24 856.23 EUR / 17 469.06 LVL;
  • ESF spent: 24 856.23 EUR / 17 469.06 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/045
Project Promoter: Dobeles novada pašvaldība
Start date of project: 01.09.2011.
Project finish date: 31.05.2012.
Place of implementation: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Legal address: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Phone: 63720940
Fax: 63722463
www: http://www.dobele.lv
Status: Pabeigts