Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošinā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekts paredz izstrādāt un ieviest vienotus bērnu nometņu organizēšanas, darbības, pārraudzības un publiskās informācijas pieejamības nosacījumus (aktivitātes- vadlīniju izstrāde, informācijas aprites sistēmas izstrāde un ieviešana, metodikas pilnveide, mājas lapas pielikuma izstrāde, 7 apmācību semināri - 350 dalībniekiem) Latvijā valsts tiešās pārvaldes iestādēs un to struktūrvienībās. Projekta mērķa grupas- Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests un struktūrvienības, Veselības inspekcija un struktūrvienības, Pārtikas un veterinārais dienests un struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pilsētu/ novadu pašvaldības (Latvijas Pašvaldību savienība) - turpmāk „saistītās iestādes”. Projekta īstenošanā iesaistītās puses: projekta iesniedzējs IZM Valsts izglītības satura centrs- turpmāk VISC. Projekta norises vieta un laiks: projekts tiks ieviests no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim. Ieviešanas vieta – visa Latvija. Apmācību semināru norises vietas saistīto iestāžu darbiniekiem- Rīga, Daugavpils, Kuldīga, Valmiera, Jelgava, Rēzekne, Madona.

Project results: Projektā tika izstrādāti un ieviesti vienoti bērnu nometņu organizēšanas, darbības, pārraudzības un publiskās informācijas pieejamības nosacījumi Latvijā valsts tiešās pārvaldes iestādēm un to struktūrvienībām. Lai to sasniegtu projekta īstenotājs izstrādāja vienotas vadlīnijas bērnu nometņu organizēšanai, izveidoja mājas lapu www.nometnes,gov.lv, izstrādāja metodiku bērnu nometņu vadītājiem un noorgnizēja 7 seminārus 256 dalībniekiem. Projekta ietvaros tika apmācīta projekta netiešā mērķauditorija - 240 bērnu nometņu vadītāji, kuri saņēma arī projekta ietvaros izstrādāto CD formātā metodiku par bērnu nometņu orgazinēšanu un vadīšanu. Projekta ietvaros iesaistītā tiešā mērķa grupa bija saistītās valsts tiešās pārvaldes iestādes: Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestā - 10 Rīgas struktūrvienības, 26 - republikas struktūrvienības, Veselības inspekcijā un tās filiālēs, Pārtikas un veterinārajā dienestā – 11 teritoriālās struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - 5 struktūrvienības, 9 - pilsētu pašvaldības un 109 novadu pašvaldībās- (Latvijas Pašvaldību savienība). Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas un metodika ir pieejama mājas lapā www.nometnes.gov.lv. Šī mājas lapa nodrošina netikai aktuālāko informāciju par bērnu nometņu organizēšanu, bet arī nodrošina vienotu pieeju to organizēšanai, kas ir uzskatāms par visnozīmīgāko rezultātu šajā projektā.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-12-08
ESF Funding: 33 943.49 EUR / 23 855.62 LVL;
  • ESF Funding: 28 851.96 EUR / 20 277.27 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 091.53 EUR / 3 578.35 LVL;
Total ESF spent: 33 943.50 EUR / 23 855.63 LVL;
  • ESF spent: 28 851.96 EUR / 20 277.27 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031
Project Promoter: Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs
Start date of project: 01.10.2010.
Project finish date: 30.09.2011.
Legal address: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Phone: 67216500
Fax: 67223801
Status: Pabeigts