esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Procesu vadības sistēmas ieviešana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Поиск проектов
Projekta ietvaros plānots veikt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk-Aģentūra) procesu īpašnieku un procesu dokumentācijas izstrādātāju apmācības procesu vadības jautājumos un efektīva komandas darba veidošanai. Kā arī plānots piesaistīt konsultantu, kurš iesaistītos daļai Aģentūras atbalsta procesu un vadības procesu. Apmācības mērķis - sekmēta procesu dokumentācijas izstrāde. Ieguvums no piesaistītajiem konsultantiem-īsā laika posmā izstrādāta vienveidīga procesu dokumentācija. Projektu rezultātā tiktu radīti labvēlīgi apstākļi efektīvai procesu vadībai, tādejādi nodrošinot Aģentūras stratēģijas un mērķu izpildi. Aģentūra sevi apliecinās kā atbildīgu, uzticamu, atklātu un pretimnākošu - uz klientu orientētu institūciju. Projektu plānots īstenot 18 mēnešu laikā.

Результаты проекта: Projektā tika izstrādāts 31 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) definēts process, piemēram, "pakalpojumu piešķiršana", "pakalpojumu izmaksa", "konsultēšana un informēšana", "apdrošinātās personas kontu uzturēšana", kas nodrošina VSAA darbību efektīvu norisi, caurspīdīgumu un lietu sakārtotību. Notika apmācības procesu vadības jautājumos un efektīva komandas darba veidošanā 20 darbiniekiem, tika radīti labvēlīgi apstākļi efektīvai procesu vadībai, tādējādi nodrošinot VSAA stratēģijas un mērķu izpildi. Projektā ievadīti un sistematizēti 290 normatīvie dokumenti, piemēram, "Valsts sociālo pabalstu likums", likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Projekta laikā izveidotie procesu apraksti publicēti VSAA iekšējā tīklā.
Правовой статус получателя: Valsts aģentūra
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2010-05-05
ESF финансирование: 21 100.85 EUR / 14 829.76 LVL;
  • ESF финансирование: 17 935.73 EUR / 12 605.30 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 3 165.12 EUR / 2 224.46 LVL;
ESF награждено: 21 100.85 EUR / 14 829.76 LVL;
  • ESF награждено: 17 935.73 EUR / 12 605.30 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/024
Исполнитель проекта: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Дата начала проекта: 01.11.2009.
Дата окончания проекта: 31.12.2010.
Юридический адрес: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Tелефон: 67011838
Факс: 67011812
Cтатус: проект осуществлён