eea-norway


Dzimumu līdztiesības politikas un sieviešu tiesību aizstāvības organizāciju tīkla stiprināšana Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Mobilizēt Apvienības dalīborganizācijas, sieviešu organizāciju sadarbības tīkla dalībniekus aktīvam dialogam ar valsts un pašvaldību institūcijām;
- Celt organizāciju kapacitāti darbam ar dzimumu līdztiesības politikas jautājumiem, aktīvi ietekmēt valsts politiku, izmantojot nevalstisko organizāciju rīcībā esošos instrumentus;
- Papildināt Apvienības datu bāzes un informācijas līdzekļus, papildināt informatīvo materiālu un publikāciju bibliotēku;
- Veikt pasākumus Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla koordinēšanas pārņemšanai;
- Aktīvi darboties ES politikas ietekmēšanā, veidojot Eiropas Sieviešu lobija darbu un programmu, darbojoties platformās sociālo un attīstības sadarbības jautājumu risināšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts Saeimas NVO forums un Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšanas ceremonija.
- Sagatavoti statūti biedrības "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" juridiskai reģistrācijai un reģistrēts domēna vārds mājas lapai www.sieviesusadarbiba.lv., noorganizētas 2 sadarbības tīkla politikas darba grupas sanāksmes.
- Valsts pārvaldes institūcijām sniegti priekšlikumi un komentāri par 6 normatīvo aktu projektiem un sniegti 14 viedokļi par citiem jautājumiem, kā arī biedrības pārstāvji piedalījušies atbildīgo ministriju darba grupās.
- Sniegti komentāri par ES budžeta nākotni (Opinion on the future of the EU budget).
- Biedrības pārstāvji piedalījušies vairākos starptautisku organizāciju pasākumos - Eiropas Sieviešu lobijā Francijā, Eiropas Sieviešu lobija delegācijā ANO Sieviešu statusa komitejas sēdē Ņujorkā, Eiropas Komisijas Vienlīdzīgu iespēju starp vīriešiem un sievietēm Padomdevēju komitejā Briselē.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 23942.53 LVL / 34 067.15 EUR
Izlietotais grants: 21127.52 LVL / 30 061.75 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-17/01-2008
Projekta īstenotājs: Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
Statuss: Pabeigts