eea-norway


Patīkamas telpas - sadarbības sākums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Ecclesia" kapacitāti, piemērojot biedrības telpas pasākumu organizēšanai. Biedrības "Ecclesia" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- organizēt latviešu valodas apmācības kursus un informatīvus pasākumus, kuri sniegs nepilsoņiem informāciju par naturalizācijas procesu,
- veikt izglītojošu darbu ģimenes vērtību popularizēšanā, sadarbojoties ar skolām un pagastu padomēm,
- apmaksāt pusdienas bērniem skolās un sniegt humanitāro palīdzību.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros veikts telpu remonts, presē publicēts 1 raksts.
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 18310.28 LVL / 26 053.18 EUR
Izlietotais grants: 15304.10 LVL / 21 775.77 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./3-4/15
Projekta īstenotājs: Ecclesia
Uzsākšanas datums: 10.09.2007.
Pabeigšanas datums: 26.11.2007.
Statuss: Pabeigts