eea-norway


"Latgales vārti" kapacitātes stiprināšana, kā pilsoniskās sabiedrības veicināšanas instruments

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latgales vārti" institucionālo kapacitāti, attīstot cilvēkresursus un informatīvos resursus, paplašinot organizācijas telpas un attīstot tehnisko bāzi. Biedrības „Latgales vārti” darbības ilgtermiņa mērķis ir pilsoniskas sabiedrības attīstības procesu veicināšana Latgales reģionā,
- veicinot izglītību un pieredzi,
- sekmējot sociālo integrāciju,
- attīstot informācijas pieejamību,
- motivējot un aktivizējot dažādas sabiedrības.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 7 biedri un 1 interesents cēluši kapacitāti mācību kursos (sabiedrisko organizāciju laba pārvaldība, komandas darbs, darbs ar medijiem, tehnoloģijām, sabiedrību un riska grupām), iegādāts aprīkojums (2 datori, krēsli, plaukti, datorgalds, apgaismes ierīces), izveidota biedrības mājas lapa www.latgalesvarti.lv, veikts telpas remonts, internetā ievietotas 22 publikācijas, izveidots 15 minūšu video materiāls par biedrību, tās projektiem un pozitīvo pieredzi, izdoti informatīvi bukleti.
Приоритет: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 22137.02 LVL / 31 498.14 EUR
Использованный грант: 19255.77 LVL / 27 398.49 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./6-3/18
Исполнитель проекта: Latgales vārti
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 30.09.2008.
www: http://www.latgalesvarti.lv
Cтатус: проект осуществлён