eea-norway


Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules" institucionālo kapacitāti, iekārtojot biedrības biroja telpas, noorganizējot apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu un popularizējot biedrības darbību sabiedrībā. Biedrības ilgtermiņa mērķis paredz:
- popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū, rīkojot aktivitātes un pasākumus,
- organizēt izglītības un mūžizglītības pasākumus Aglonas novadā,
- rosināt sadarbības iespējas nevalstiskajā sektorā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 12 biedri un 3 darbinieki uzlabojuši prasmes lietot datoru, sagatavoti 4 projektu pieteikumi, veikts telpu remonts, iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (dators, kopētājs - skeneris, telefons, ofisa galds, 4 skapji - plaukti, 30 krēsli, demonstrēšanas stends, apspriežu galds, mazvērtīgais inventārs), izdoti informatīvi bukleti, vietējā presē bijušas 5 publikācijas, informācija par projektu ievietota internetā www.aglona.lv, iegādāti reprezentācijas materiāli, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni.
Prioritāte: 11. Veselība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 26457.80 LVL / 37 646.06 EUR
Izlietotais grants: 22287.85 LVL / 31 712.75 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./6-2/15
Projekta īstenotājs: Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules"
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 30.10.2009.
Statuss: Pabeigts