eea-norway


Muzeja "LATVIEŠI PASAULĒ" izveidošana Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "LATVIEŠI PASAULĒ-muzejs un pētniecības centrs" institucionālo kapacitāti, algojot darbiniekus, piesaistot profesionālus konsultantus, īrējot telpas, iegādājoties biroja aprīkojumu un izpētot potenciālās muzeja vietas ārpus Rīgas. Biedrība ilgtermiņa plāns paredz izveidot muzeju un pētniecības centru, lai saglabātu, pētītu un iepazīstinātu plašu sabiedrību ar latviešu migrācijas vēsturi un ārzemju latviešu dzīvi, kultūru un devumu pasaulei un Latvijai pēdējos 200 gados, ieskaitot mūsdienu izceļotājus.

Результаты проекта: Projekta ietvaros piesaistīti 14 biedri un 12 atbalstītāji, izstrādāts biedrības ilgtermiņa plānošanas dokuments un krājuma politikas dokuments, iekārtotas 2 noliktavas Latvijā un ASV (iegādāti 8 arhīvi), papildināts muzeja krājums (papildus 50 priekšmeti un 100 grāmatas), iegādātas biroja mēbeles, atrasta iespējamā muzeja mājvieta Liepājā (Dzelzceļnieku 1), Projekta laikā biedrība iestājusies 2 starptautiskajās asociācijās, nodibinājusi vietējās atbalsta grupas ASV, Kanādā un Austrālijā, piedalījusies AEMI gadskārtējā konferencē Ziemeļvācijā. Projekta ietvaros sagatavoti 6 jauni projektu pieteikumi (no tiem vismaz 2 atbalstīti), izveidota biedrības mājas lapa www.lapamuzejs.lv, izveidotas 2 izstādes par latviešiem pasaulē un kara bēgļiem, izdota informatīva brošūra latviešu, angļu un krievu val. (2000 gab.). Informācija par projektu ievietota 10 dažādās interneta mājas lapās (17 raksti), 5 dažādos laikrakstos (12 raksti), kā arī bijušas 2 intervijas televīzijā un radio.
Приоритет: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,1. Akadēmiskie pētījumi,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 40050.71 LVL / 56 987.03 EUR
Использованный грант: 29012.80 LVL / 41 281.50 EUR
Номер проекта: 2008.NVOF2.3./1-7/01
Исполнитель проекта: biedrība "LATVIEŠI PASAULĒ-muzejs un pētniecības centrs"
Дата начала проекта: 13.01.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://www.lapamuzejs.lv
Cтатус: проект осуществлён