eea-norway


Nodibinājuma "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" kapacitātes paaugstināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt nodibinājuma "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" institucionālo kapacitāti, veicot darbinieku un biedru apmācību, aprīkojot Lubāna mitrāja informācijas centra konferenču zāli, organizējot ekotūrisma pasākumus, kā arī organizējot teritorijas un 2 putnu novērošanas torņu apsaimniekošanu. Nodibinājuma ilgtermiņa mērķi paredz;
- Veicināt ilgtspējīgu Lubāna mitrāja attīstību;
- Veicināt bioloģiskās daudzveidības izpēti un saglabāšanu Lubāna mitrāja teritorijā;
- Risināt vides aizsardzības jautājumus;
- Veicināt kultūrvēsturisko vērtību izpēti un saglabāšanu;
- Veicināt sabiedrības informēšanu un iesaistīšanos Lubāna mitrāja teritorijas ilgtspējīgā attīstībā.

Результаты проекта: Projekta ietvaros noorganizētas mācības 20 cilvēku grupai angļu valodas apguvē (96 stundas) un grāmatvedības dokumentu pirmapstrādē (192 stundas), iegādāts aprīkojums konferenču zālei, iegādāts zāles pļāvējs. Projekta laikā veikta 3 putnu novērošanas torņu apsaimniekošana, noorganizētas 5 sakopšanas talkas, uz 3 mēnešiem piesaistīts brīvprātīgais ekotūrisma pasākumu organizēšanai Lubāna ezera apkārtnē, nodrošināts sargs Lubāna mitrāja Informācijas centram. Informācija par projektu un tā aktivitātēm ievietota 3 vietējos laikrakstos.
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Vidzemes reģions
Грант: 20339.31 LVL / 28 940.23 EUR
Использованный грант: 15974.75 LVL / 22 730.02 EUR
Номер проекта: 2008.NVOF2.3./3-6/05
Исполнитель проекта: nodibinājums "Lubāna mitrāja kompleksa fonds"
Дата начала проекта: 02.01.2009.
Дата окончания проекта: 31.01.2010.
www: http://www.madona.lv/lubans
Cтатус: проект осуществлён