Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Projekta mērķis ir veicināt veselībai un videi draudzīgāku ikdienas preču izvēli, informējot patērētājus par riskiem, kas var būt saistīti ar ikdienas precēm. Projekts īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (2004-2009) NVO projektu programmas ietvaros.


Projekta mērķis ir veicināt veselībai un videi draudzīgāku ikdienas preču izvēli, informējot patērētājus par riskiem, kas var būt saistīti ar ikdienas precēm. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- apzināt ar noteiktu produktu lietošanu saistītās veselības un vides problēmas, veicot intervijas ar ārstiem un vācot statistikas informāciju,
- apzināt patērētāju izvēles paradumus, lai noskaidrotu pēc kādiem kritērijiem viņi izvēlas preces šādās preču grupās – rotaļlietas, sadzīves ķīmijas produkti, kosmētika, apģērbs,
- radīt ilgtspējīgus un viegli daudzkārt izmantojamus informācijas materiālus patērētāju informēšanai un izglītošanai,
- organizēt apmācības nevalstiskajām organizācijām no Lietuvas un Igaunijas, lai tās nākotnē varētu atkārtot līdzīgas aktivitātes abās pārējās Baltijas valstīs.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- patērētāju informēšanai par ķīmisko produktu klātbūtni un ietekmi uz veselību tādās preču grupās kā kosmētika, apģērbs, sadzīves ķīmija un rotaļlietas izstrādātas un izplatītas 4 brošūras, videoklipi un izdoti plakāti, noorganizētas informācijas dienas skolās,
- visi materiāli ievietoti biedrības mājas lapā www.bef.lv,
- veikta aptauja un sagatavots ziņojums par patērētāju paradumu analīzi,
- noorganizētas starptautiskas mācības NVO darbiniekiem par datu apstrādi un izplatīšanu,
- jomas profesionāļiem noorganizēts starptautisks seminārs par patērētāju veselībai draudzīgu izvēli, lietojot sadzīves preces,
- veikti publicitātes pasākumi (raksti un publikācijas presē un internetā, intervija radio un TV).
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,11. Veselība,6. Pārrobežu sadarbība
Mērķa grupa: Jaunieši,Skolēni,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 85136.29 LVL / 121 138.03 EUR
Izlietotais grants: 71805.31 LVL / 102 169.75 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./56/03
Projekta īstenotājs: Baltijas Vides Forums
Sadarbības partneris: MTU "Balti Keskkonnafoorum (Igaunija), Viešoji istaiga "Baltijos Aplinkos Forumas" (Lietuva), Baltic Environmental Forum Deutchland e.V. (Vācija)
Uzsākšanas datums: 01.11.2007.
Pabeigšanas datums: 31.01.2009.
WWW adrese: http://www.bef.lv
Statuss: Pabeigts