Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > NVO projektu programma (2004-2009) > Informēta sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā[..]

eea-norway


Informēta sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķi ir dot ieguldījumu vides politikas kvalitātes celšanā, sekmēt un uzlabot sabiedrības līdzdalības mehānismus un iekļaut vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumus kopīgā publisko diskusiju telpā. Lai sasniegtu mērķus, projekts paredz:
- izveidot vides un ilgtspējīgas attīstības sadaļu portālā politika.lv un to atjaunot gada garumā;
- veikt pētījumu par sabiedrības līdzdalības mehānismiem teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos un izstrādāt ieteikumus prakses uzlabošanai;
- novadīt tiešsaistes sabiedrisko apspriedi portālā politika.lv par aktuālu ar teritoriālās plānošanas vai būvniecību saistītu jautājumu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izveidota vides un ilgtspējīgas attīstības rubrika portālā politika.lv;
- portālā politika.lv rīkota sabiedriskā apspriede "Atjaunojamā enerģija 2020";
- portālā politika.lv publicēti ar projektu saistīti 54 raksti, 1 intervija, 12 pētījumi, 6 recenzijas;
- izstrādāts un izdots pētījums par sabiedrības līdzdalības mehānismiem teritorijas plānošanas jautājumos (700 eks.);
- informācija par projektu ievietota mājas lapā www.providus.lv.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,1. Akadēmiskie pētījumi,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 67397.02 LVL / 95 897.32 EUR
Izlietotais grants: 46529.04 LVL / 66 204.86 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./104/09
Projekta īstenotājs: Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"
Sadarbības partneris: Pasaules Dabas Fonds
Uzsākšanas datums: 01.11.2007.
Pabeigšanas datums: 30.04.2009.
WWW adrese: http://www.providus.lv
Statuss: Pabeigts