eea-norway


Cita skola. Vienaudžu izglītotāju un informatīvo resursu attīstība seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību veicināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt ar jauniešu dzīvesveidu saistīto slimību profilaksi, atbalstot un stiprinot Latvijas organizācijas vienaudžu izglītības darba nodrošināšanai un sekmēt informatīvo resursu pieejamību par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- apmācīt vienaudžu izglītotājus visā Latvijā, apgūt teātra metodi vienaudžu izglītotāju darbam;
- izveidot seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību bibliotēku un papildināt interneta mājas lapu,
- noorganizēt konkursu jauniešiem par informatīvi izglītojoša materiāla izstrādi;
- noorganizēt interešu aizstāvības pasākumus vietējās pašvaldībās un valsts līmenī pirms Saeimas vēlēšanām, veikt projekta publicitātes pasākumus - īpašas piespraudes “vienaudžu izglītības atbalstītājs” izveidi un izplatīšanu, vienaudžu izglītotāju T-kreklu izveidi, projekta avīzes izdošanu, projekta noslēguma pasākumu un regulāru masu mediju informēšanu.

Projekta rezultāti: Projekta rezultāti skaitļos un faktos:
- Noorganizētas 6 dienu vienaudžu izglītotāju apmācības par vienaudžu izglītības darba specifiku, pubertāti, seksualitāti, attiecībām, kontracepciju, grūtniecību, seksuāli transmisīvajām infekcijām, HIV un AIDS u.c. jautājumiem, noorganizēts 2 dienu seminārs teātra metodes apguvei. Apmācīti 72 jaunieši, kas īstenojuši dažādas aktivitātes – vadījuši nodarbības un pasākumus skolās, izvietojuši stendus pilsētas svētkos, piedalījušies citu organizāciju pasākumos un veikuši izglītojošu darbu mūzikas festivālos;
- Izveidota biedrības rīcībā esošo informācijas resursu bibliotēka un mājas lapā www.papardeszieds.lv iekļauta informācija par iespēju izmantot bibliotēkas pakalpojumus;
- Sarīkots konkurss, kurā jaunieši izstrādāja informatīvi izglītojošos materiālus saviem vienaudžiem par tēmām, kas saistītas ar seksuālo un reproduktīvo veselību, jauniešu tiesībām. Konkursa uzvarētāju veidotā filma par pubertāti sagatavota DVD formātā (200 eks.);
- Īstenota sadarbība ar politisko lēmumu pieņēmējiem - notikušas tikšanās ar Izglītības un zinātnes un Veselības ministrijas ierēdņiem, Saeimas komisiju pārstāvjiem, lēmumu pieņēmējiem un izpildītājiem pašvaldību līmenī. Pirmsvēlēšanu laikā noorganizētas 12 tikšanās ar 25 deputātu kandidātiem;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (noorganizēta konference „Jaunietis Latvijā: ārstēšana pēc 10 gadiem vai veselības izglītība tūlīt” (108 dalībnieki), informācija ievietota mājas lapā www.papardeszieds.lv, partneru mājas lapās www.cbjc.lv, www.jvc.dobele.lv, nodrošināta projekta publicitāte medijos, izdota projekta avīze (200 eks.).
Prioritāte: 11. Veselība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Jaunieši,Skolēni,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 109624.62 LVL / 155 981.78 EUR
Izlietotais grants: 97826.21 LVL / 139 194.16 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF3.4./2-18/12
Projekta īstenotājs: Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”
Sadarbības partneris: Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs, Dobeles Jaunatnes veselības centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.papardeszieds.lv
Statuss: Pabeigts