ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Apmācības programma "Praktiskas uzņēmējdarbības uzsākšana" vecākiem pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, daudzbērnu ģimeņu vecākiem, jauniešiem ar zemu prasmju līmeni un ilgstošiem bezdarbniekiem Valmierā un Valmieras rajonā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2004-2006
Program: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Search projects
Legal status of Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Region: Vidzemes region
Amount of Grant Awarded: 49749.62 LVL / 70 787.33 EUR
Project number: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0068
Project Promoter: Minerva R.S
Partner(s): Matīšu pagasta padome
Start date of project: 01.12.2006.
Project finish date: 30.06.2008.
Legal address: Garā iela 8, Valmiera, LV-4200
Phone: 9299287
Status: Pabeigts