sif-jauns-kras


Ukraiņu integrācijas Latvijā: problēmas un uzdevumi

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Search projects
Total ESF spent: 1 000.00 LVL / 1 422.87 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project Promoter: Biedrība "Ukraina- Latvija"
Partner(s): Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts