sif-jauns-kras


Mārciena - mūsu mājas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā" 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 987.99 LVL / 1 405.78 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Sadarbības partneris: Sabiedriskā organizācija "Mārcienas attīstības fonds"