sif-jauns-kras


Kulturālas uzvedības iemaņu un prasmju veidošana sabiedriskajās vietās, sadzīvē.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Sociālo iemaņu attīstīšana internātskolu un bērnu namu audzēkņiem, lai sagatavotu viņus pastāvīgai dzīvei” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 2 149.80 LVL / 3 058.89 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Zālītes speciālā internātskola