sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguves modelis pieaugušajiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguves modeļa izveide pieaugušajiem 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 1 000.00 LVL / 1 422.87 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: SO Latvijas Tautas skola