sif-jauns-kras


Nometne "Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas jauniešu - bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Jauniešu – bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 077.75 LVL / 4 379.24 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas dome, Vakara (maiņu) vidusskola, NVD filiāle Liepājas centrs un Liepājas Izglītības pārvalde