sif-jauns-kras


Amatniecības pamatprasmju attīstīšana jauniešiem, veicinot pašapliecināšanos un spēju konkurēt darba tirgū atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Jauniešu – bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 500.00 LVL / 6 402.92 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Balvu amatniecības vidusskola un Balvu pilsētas Dome