sif-jauns-kras


Pilsonības iegūšanas motivācijas veicināšana Latvijā dzīvojošiem baltkrieviem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2004

Search projects
Total ESF spent: 1 479.26 LVL / 2 104.80 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2004.E.1/71 (1. virz.)
Project Promoter: SOA LATVIJAS BALTKRIEVU SABIEDRISKO APVIENĪBU SAVIENĪBA