sif-jauns-kras


Televīzijas raidījums "Būsim kopā"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 6 995.11 LVL / 9 953.14 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.S.1/32
Projekta īstenotājs: ASF "Festivālu fonds"
Sadarbības partneris: Rīgas pašvaldības bērnu nams „Ziemeļi", Rīgas 4.speciālā internāt-pamatskola, Tukuma rajona Dzirciema speciālā internātskola, Latvijas Televīzija