Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


„Aprīkojuma iegāde pensionāru biedrības vajadzībām"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “NVO līdzfinansējuma budžeta programma”

Meklēt projektus
Vadošā finansētāja un konkursa nosaukums: Kopienu iniciatīvu fonds, „Mazo piešķīrumu programma";% no kopējām Latvijas NVO attiecināmajām izmaksām: 20%
Kopējais izlietotais finansējums: 348.00 LVL / 495.16 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2006.H.3./004/03
Projekta īstenotājs: Tukuma pilsētas pensionāru biedrība
Juridiskā adrese: Pasta iela 29, Tukums, LV-3101