sif-jauns-kras


Bērnu klubs "Latvija- mūsu kopējās mājas"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Vēsturiski Vecmīlgrāvis - ir rajons ar paaugstināto sociālo spriedzi: tajā dzīvo daudz mazākumtautību, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu. Projekta mērķa auditorija – mikrorajona Vecmīlgrāvis mazākumtautību, maznodrošināti bērni un pusaudži. Projektu īstenos biedrības „Ziemeļu kaija” biedri un uzaicinātie pasniedzēji, lielākā aktivitāšu daļa notiks biedrības telpās, no 2010.gada 20.augusta līdz 2010.gada 20.novembrim.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. ''Tradicionālās kultūras studija'' (latviešu folklora, tradīcijas, muzikālie instrumenti u.c. mazākumtautību un maznodrošinātiem bērniem).
  2. Izveidot folkloras studiju "Slāvu namiņš" (slāvu folklora, tradīcijas, muzikālie instrumenti).
  3. Studija "Burtiņš" (iepazīšanās ar mazākumtautību vēsturi, mākslu, literatūru, vienreiz mēnesī studijas vadītāja vadībā tiks izdota informatīvi-izglītojoša avīze).
  4. ''Mana zeme – domīga un skaista'' - 2 ekskursijas (muzeju apmeklējumi).
  5. Bērnu tematiskie rīti. Tiks organizēti 2 bērnu tematiskie rīti  par tēmām: " Slāvu tautas svētki ", " Latviešu tautas svētki ". Bērni tiks iepazīstināti ar slāvu un latviešu tautas svētkiem, tradīcijām, spēlēs senas tautiskas spēles, dziedās tautasdziesmas, dejos tautiskās dejas.

Nodarbības centrā sekmēs bērnu pozitīvu kontaktu veidošanos, kā arī veicinās latviešu  valodas apguvi un lietošanu, attīstīs radošas un muzikālas dotības, palīdzēs apzināt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas.

Piešķirtais finansējums: 2847.83 LVL / 4 052.10 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/3-17
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ziemeļu kaija"
Sadarbības partneris: n/a