Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


Kopienu fondi: globālas kustības simpozijs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2004

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 676,80 EUR / 475.66 LVL;
Projekta īstenotājs: ASF "Lielvārdes attīstības fonds"
Īstenošanas vieta: Berlīne, Vācija
Juridiskā adrese: Raiņa iela 11 A;Lielvārde; LV-5070