eslogo


„Latviešu valoda pierobežā"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 27426,84 EUR / 19 275.69 LVL;
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Latvijas Pieaugušo izglītības centrs"
Īstenošanas vieta: Grāveru, Indras, Kalniešu, Kaplavas, Piedrujas, Robežnieku pagasti un Krāslavas pilsēta
Juridiskā adrese: Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050