eslogo


Europe Direct Līvānu informācijas punkts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Europe Direct informācijas punkti 2005-2008
Programma: Europe Direct informācijas punkti 2007

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 10 752,00 EUR / 7 556.55 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Baltā māja"
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316