Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Pusceļa māja

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Apakšprojekta mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem ar invaliditāti kvalitatīvas dzīves iespējas sev draudzīgā un ģimeniskā vidē Cēsu novadā Vaives pagastā biedrības “Zvannieku Mājas” uzturētajā kompleksā.


Apakšprojekta mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem ar invaliditāti kvalitatīvas dzīves iespējas sev draudzīgā un ģimeniskā vidē Cēsu novadā Vaives pagastā biedrības “Zvannieku Mājas” uzturētajā kompleksā.
“Pusceļa mājas” izveide nodrošinātu patstāvīgai dzīvei nepieciešamo  sadzīvisko prasmju apguvi 7 biedrības “Zvannieku Mājas” uzturētās alternatīvās ģimenes bērniem un jauniešiem-invalīdiem kopā ar palīgu.Projekta rezultāti:

• Radīta mājvieta – „Pusceļa māja" biedrības bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un grūtībām iekļauties sabiedrībā un dzīvot pastāvīgi:

  •  veikts telpu remonts – trīs dzīvojamo telpu siltināšana un apdare ar koka dēļiem, grīdas atjaunošana, logu un durvju nomaiņa, senās ārdurvju ailes atjaunošana;
  •  iekopts pagalms, kura darbos kā brīvprātīgie iesaistījās biedrības draugi un mērķa grupas jaunieši, un apkārt mājai izveidota sēta un nobruģēta taciņa;

• Ar „Pusceļa māju" kā sociāli atbildīgu ieguldījumu atvērto durvju dienu pasākuma laikā tika iepazīstināti 15 cilvēki no vietējām pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un dažādu profesiju pārstāvji no biedrības atbalstītāju loka;
• Tika organizēts noslēguma pasākums – svinības, kurās piedalījās mērķa grupas bērni un jaunieši, to alternatīvā ģimene un draugi (kopā 46 cilvēki);
• „Pusceļa mājas" projekta mērķa grupai nodrošina:

  •  drošības un stabilitātes sajūtu, ko sniedz personīga dzīves telpa viņiem jau ierastajā vidē;
  •  dzīves prasmju apguves un pilnveidošanas iespējas;
  •  atbildības pilnveidošanu par savu sadzīvi un mājvietu.
Mērķa grupa: Bērni ar invaliditāti,Cilvēki ar invaliditāti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 18641.56 LVL / 26 524.55 EUR
Izlietotais finansējums: 17849.69 LVL LVL / 25 397.82 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-139/39
Projekta īstenotājs: Biedrība „Zvannieku Mājas”
Īstenošanas vieta: Cēsu novads, Vaives pagasts “Vecrogas”
Kontaktinformācija: Anglikāņu iela 2a, Rīga, LV-1050
WWW adrese: http://www.zvannieki.lv
Apstiprināšanas datums: 09.12.2011.
Īstenošanas ilgums: 01.03.2012.-31.08.2012.