Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas un komandas veidošanas jomā, lai panāktu aktīvāku un kvalitatīvāku pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politikas instrumentu un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ieviešanas laikā tiks apmācīti Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieki, kuri ir iesaistīti projektu izstrādes un īstenošanas procesā, dalībnieku skaits būs 80 darbinieki. Projekts tiks īstenots Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, ilgs 8 mēnešus. Projekta kopējais budžets sastāda 24335,00Ls. Šajā periodā galvenais uzdevums ir veikt pašvaldības darbinieku apmācības, kā arī izstrādāt un sagatavot praktiski pielietojamus apmācību izdales materiālus pašvaldības darbiniekiem turpmākam darbam finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas un komandas veidošanas jomā. Šī projekta īstenošana pašvaldībai ir svarīga, lai vēl esošajā un nākošajā ES plānošanas periodā 2014.-2020.g. darbinieki varētu aktīvāk strādāt ar ES prasībām iepriekš minētajās jomās un efektīvāk apgūt ES finanšu instrumentus. Pēc projekta īstenošanas pašvaldībā būs darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija un uzlabotas komunikācijas un prezentācijas prasmes realizējot ES fondu projektus.

Project results: Projekta ietvaros realizētajās apmācības Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki papildināja zināšanas juridiskos, finanšu, komunikācijas un publicitātes jautājumos, piedalījās komandas veidošanas pasākumā. Veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils pilsētas pašvaldību. Iegūtās zināšanas palīdz darbiniekiem aktīvāk un kvalitatīvāk darboties ES politikas instrumentu un ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Papildus projekta ietvaros tika noorganizētas 3 pašvaldības IT darbinieku apmācības par CompTIA Network+, CompTIA Security+. Pēc apmācībām šie darbinieki nodrošinās visas pašvaldības pārraudzībā esošo datu drošību, kas ir saistīta ar e-pakalpojumiem un e-risinājumiem, nodrošinot ES līdzfinansēto projektu un datu drošību, lai viestu uzticību saviem lietotājiem un projektu partneriem.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2013-04-09
ESF Funding: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • ESF Funding: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
Total ESF spent: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • ESF spent: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/088
Project Promoter: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV - 5201
Legal address: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Phone: 65232335
Fax: 65235333
www: http://www.jekabpils.lv
Status: Pabeigts