Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta tiešais mērķis - stiprināt Viļānu un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitāti, risinot mērķa grupas vajadzības ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa: Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldības 37 darbinieki. Projekta netiešā mērķa grupa ir Viļānu un Varakļānu novadu iedzīvotāji, kas būs netiešie labuma guvēji, varēs gūt labumus, piemēram, izmantojot Viļānu novada mājas lapā ievietotos, projekta laikā tapušā pētījuma materiālus. Projektu īstenos Viļānu novada pašvaldība, tās sadarbības partneris būs Varakļānu novada pašvaldība. Projekta īstenošanas periods 6 mēneši. Projektā plānotās aktivitātes: 1.Projekta administrēšana. 2. Pētījuma „Viļānu novada perspektīvās investīciju piesaistīšanas vietas (teritorijas) un to attīstības iespējas” izstrāde. 3. Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku kolektīvās un individuālās apmācības. 4. Pieredzes apmaiņas braucieni labas prakses piemēru apgūšanai. 5. Projekta publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti: Projektā sagatavots pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām un to attīstības iespējām, noorganizēts apmācību cikls par projektu vadību, iepirkumiem. 3 pašvaldības darbinieki piedalījās apmācībās, lai iegūtu starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā. Viļānu un Varakļānu pašvaldības darbiniekiem tika noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Rūjienas un Priekules novada pašvaldībām. Projekta noslēgumā tika noorganizēta konference, lai iepazīstinātu novada iedzīvotājus ar projekta rezultātiem un pētījumu. Projekta aktivitātes regulāri tika atspoguļotas pašvaldības mājas lapā, vietējā presē, kā arī reģionālajā televīzijā.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-28
Projekta kopējais finansējums: 14 601.97 EUR / 10 262.32 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 14 601.97 EUR / 10 262.32 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 14 601.96 EUR / 10 262.32 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 14 601.96 EUR / 10 262.32 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071
Projekta īstenotājs: Viļānu novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Varakļānu novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650
Telefons: 64628030
Fakss: 64628035
WWW adrese: http://www.vilanunovads.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli